Hoe gaat Rentree met gegevens om

Binnen Rentree wordt gewerkt met diverse gegevens van huurders, medewerkers en (keten)partners. Deze gegevens worden voornamelijk verzameld bij de huurders voor het goed uitvoeren van de (wettelijke) taken en dienstverlening van Rentree. Rentree gaat zorgvuldig en veilig om met de persoonsgegevens en neemt daartoe verschillende maatregelen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale omgeving stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Rentree is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Hoe Rentree omgaat met privacy en persoonsgegevens kunt u lezen in ons privacy statement en privacy beleid.