In 2017 starten we met de voorbereidingen voor de Grote Aanpak van 31 seniorenwoningen op De Worp. In eerste instantie is dit vooralsnog een interne aangelegenheid (inventariseren van gegevens, klachten, wensen, e.d.) gevolgd door de inventarisatie (steekproef) in enkele woningen.

Waar nodig zullen we keukens, badkamers, toiletten en CV’s gaan vernieuwen. Verder zullen er - voor zover technisch en qua kosten mogelijk - isolerende maatregelen getroffen worden (dak, vloer, gevels en glas) en zullen we ook zeker proberen het comfort te verbeteren, door maatregelen te treffen qua ventilatie en kierdichting.

Tegenover de isolerende maatregelen, zal een huurverhoging staan.

We zullen de bewoners betrekken bij de plannen en vragen om zich aan te melden voor de bewonerscommissie.