HIGHLIGHTS 2017
1. Een nieuw thuis voor 196 huurders.
2. Verspreid over de wijken is het interieur vernieuwd bij 404 woningen.
3. Er zijn 2429 reparatieverzoeken uitgevoerd.
4. 6 vergaderingen met het BAR en 4 adviezen ontvangen.
5. We investeerden ruim € 5 miljoen in onderhoud aan bestaande woningen.
6. Huurderstevredenheid wordt gewaardeerd met een 7,7.
7. 9 woningen verkocht waarvan 2 aan zittende huurders. Door complexmatige verkoop zijn 67 vrije sector woningen verkocht.
8. Klankbordgroep Woon400 is opgericht en meerdere keren bij elkaar gekomen om mee te denken over o.a. de indeling van een betaalbare huurwoning, de doelgroep en manieren om de woonlasten laag te houden.
9. 3 College Tours met de thema’s inclusieve samenleving, commerciële aanbieders in de sociale sector en diversiteit. Stakeholdersbijeenkomsten met rijke uitkomsten die meegenomen worden in het ondernemingsplan.
10. Pact van de Oude Raadzaal, een routekaart tot 2050 om met elkaar de bestaande sociale huurwoningen in Deventer fossielvrij te maken en tegelijkertijd betaalbaar te houden, is door gemeente Deventer, provincie Overijssel en alle Deventer corporaties ondertekend.
11. Tijdens de Grote Aanpak projecten zijn wij bij 273 huurders op bezoek geweest.
12. Schuttingenproject Bekkumer: bij 74 huurwoningen is aan de achterpadzijde een schutting met tuinpoort geplaatst.
13. Bouwkavel in de Vijfde Hoek aangekocht van de gemeente voor nieuwbouw van 40 woningen en 7 appartementen.
14. Grote aanpak Spijkerpad: alle huurders van de 48 portiekflats in Tuindorp hebben deelgenomen aan de woningverbetering.
15. Voor de CPO-locatie Venenpark in de Rivierenwijk is voor 13 bouwkavels een koopovereenkomst getekend.