Samenstelling Raad van Commissarissen Rentree

Per 1 april is de heer R. Stevelmans voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij volgt de heer A. Huijsmans op die, volgens het rooster van aftreden, per 1 april is afgetreden.

Per 1 mei is de heer C. Karharman lid van de Raad van Commissarissen. Hij volgt de heer T. Nieuwenhuijsen op die, volgens het rooster van aftreden, per 1 mei is afgetreden.

Op 27 maart hebben we, in aanwezigheid van het BAR, afscheid genomen van de heer Huijsmans en de heer Nieuwenhuijsen. 

Medio 2017 zijn we gestart met de werving en selectie van een nieuwe voorzitter en een nieuw lid. Het BAR is nauw betrokken geweest bij de selectieprocedure voor het nieuwe lid aangezien het een vacature op basis van voordracht van de huurders betrof.

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Rentree, de werking en de integriteit van de interne controle- en risicobeheersingssystemen en procedures. De RvC adviseert het bestuur en is haar werkgever.

RvC leden worden benoemd voor 4 jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van 4 jaar.

De RvC van Rentree bestaat per 1 mei 2018 uit:

De heer R.L. Stevelmans (voorzitter)

Mevrouw G.J.J. Prins

De heer J.T. Blok

De heer R. Bosveld

De heer C. Karharman

Voorzitter BAR, Jaap Terpstra (foto rechts) en aftredend voorzitter RvC, Ad Huijsmans (foto links) tijdens het afscheid.