nieuws-intro-picture-comment

 

 

'Meer dan geWOON'

De gemeente Deventer heeft een nieuw plan vastgesteld op het gebied van wonen: Woonvisie gemeente Deventer 2018. In het plan staat hoe de gemeente graag wil dat de mensen in Deventer nu en in de toekomst kunnen wonen. De gemeente heeft meerdere wensen. Deze komen niet vanzelf uit. Hiervoor heeft dieHie gemeente de medewerking nodig van veel andere partijen. Zo helpt Rentree ook mee aan deze wensen.

Deventer als aantrekkelijke stad

De gemeente wil graag een aantrekkelijke stad zijn en blijven waar mensen goed kunnen wonen en leven en veel beleven. Hiervoor zijn een goede woning en woonomgeving heel belangrijk. Rentree draagt hieraan bij met haar bestaande woningen en door het bouwen van nieuwe woningen. Bij de nieuwbouw wordt rekening gehouden met veranderende woonwensen en een betaalbare prijs.

Iedereen telt mee in Deventer

De gemeente wil een samenleving waarin iedereen meetelt en mensen naar elkaar omzien. In elke wijk moet je je thuis kunnen voelen. We zijn allemaal verschillend en hebben daardoor ook verschillende wensen, ook op het gebied van wonen. In elke wijk moeten daarom verschillende woningen staan: grote, kleine, dure, goedkope, huur en koop. Rentree heeft huurwoningen in alle wijken. Daar waar weinig huurwoningen staan kijkt Rentree samen met de gemeente of zij nieuwe woningen kan bijbouwen, bijvoorbeeld in de Vijfhoek.

Goed, gezond en veilig wonen nu en later

De gemeente wil een woongemeente zijn waar zowel jong als oud nu maar ook over vele jaren goed, gezond en veilig kan wonen. Woningen moeten passen bij de wensen van de huidige bewoners maar moeten ook nog aantrekkelijk zijn over bijvoorbeeld dertig jaar. Dit betekent dat woningen zo moeten worden gebouwd of later kunnen worden aangepast dat bijvoorbeeld jongeren, maar ook ouderen er kunnen wonen. Verder moeten de woningen energiezuiniger worden. Verwacht wordt dat we in de toekomst veel meer harde regenbuien krijgen en hete periodes in de zomer. Ook hier moeten de woningen en de woonomgeving op aangepast worden. Samen met de gemeente en andere partijen werkt Rentree aan plannen om de woningen hierop aan te passen.