Overlast

Heeft u te maken met burenoverlast?

Iedereen leeft graag op een prettige manier. Soms is de levensstijl van de één storend voor de ander. Ergernissen tussen buren kunnen uitgroeien tot burenoverlast. Heeft u te maken met burenoverlast? Mogelijk kan Rentree u daarbij helpen.

Maak het bespreekbaar
Als u last heeft van uw buren, probeer er dan eerst eens met uw buren over te praten. Misschien hebben ze helemaal niet door dat u zich aan hen stoort. Een vriendelijk gesprek blijkt vaak al de juiste oplossing. U kunt dan samen zoeken naar mogelijkheden die de situatie kunnen veranderen en met elkaar daarover afspraken maken.

Voorkomen is beter
Ga ook eens bij uzelf na of anderen last van u of uw huisgenoten kunnen hebben.

  • Gebruik trappenhuizen, liften, galerijen en andere gemeenschappelijke ruimten niet als opslag- of werkplaats.
  • Zet uw huisvuil op de daarvoor aangewezen tijd buiten.
  • Draai geen harde muziek in de vroege ochtend, late avond of ’s nachts.
  • Stel uw buren op de hoogte als u een feestje geeft.

Denk ook aan dichtslaande deuren, overlast van huisdieren, geluiden van huishoudelijke apparaten of spelende kinderen. Hou rekening met elkaar om overlast te voorkomen.

Als praten niet helpt
U komt er samen met de buren niet uit? In dat geval kan Buurtbemiddeling u en uw buren bijstaan. Buurtbemiddeling bemiddelt tussen u en uw buurtgenoten bij een conflict. Hiervoor hebben ze professionele bemiddelaars in dienst. De bemiddelaars zijn onpartijdig en een gesprek vindt plaats op neutraal terrein. U kunt alles nalezen op de website van buurtbemiddeling www.buurtbemiddelingdeventer.nl. U kunt contact opnemen met Buurtbemiddeling via telefoonnummer 0570 60 53 85.

Heeft u vragen of wilt u overlast melden?
Overlast melden kan ook eenvoudig via Mijn Rentree. Heeft u daarnaast vragen over dit onderwerp of wilt u meer informatie? Onze Sociaal Wijkconsulenten helpen u graag verder. Bel ons via telefoonnummer (0570) 678 300 of e-mail ons: info@rentree.nu