Prettige woonomgeving

Veilig, heel en schoon

Een prettige woonomgeving, veilig, heel en schoon is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, Rentree en gemeente. In de wijken werken woonmakelaars, sociaal wijkconsulenten en wijkagenten samen met de bewoners om problemen op te lossen. 

De woonmakelaars zijn er om met u ervoor te zorgen dat de buurt er netjes uit ziet. Zij kunnen u vragen om uw tuin op te ruimen, afval te verwijderen of zaken op te ruimen.

Rentree is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de bestrating. Zo verhelpt Rentree bijvoorbeeld verzakkingen en zorgt ervoor dat het achterpad egaal blijft. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoon en begaanbaar houden van achterpaden en brandgangen. Het weghalen van onkruid en zwerfvuil is dus een taak die u als bewoner zelf uitvoert. U kunt dit samen met de buren/gebruikers van het achterpad oppakken. Help elkaar hierbij en spreek elkaar aan als dat nodig is.

Als er sprake is van woonfraude (onderverhuren, doorverhuren) dan zal Rentree dat aanpakken. Wij vinden dat woningen beschikbaar moeten zijn voor mensen die op de wachtlijst staan.

Is er sprake van burenoverlast dan kan Buurtbemiddeling u bijstaan. Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.