Prettige woonomgeving

Veilig, heel en schoon

Een prettige woonomgeving, veilig, heel en schoon is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, Rentree en gemeente. In de wijken werken woonmakelaars, sociaal wijkconsulenten en wijkagenten samen met de bewoners om problemen als overlast op te lossen. 

De woonmakelaars zijn er om met u ervoor te zorgen dat de buurt er netjes uit ziet. Zij kunnen u vragen om uw tuin op te ruimen, afval te verwijderen of zaken op te ruimen.

Is er sprake van burenoverlast dan probeert de woonmakelaar dat in onderling overleg op te lossen. Als er sprake is van woonfraude (onderverhuren, doorverhuren) dan zal Rentree dat aanpakken. Wij vinden dat woningen beschikbaar moeten zijn voor mensen die op de wachtlijst staan.