Verhuizen

Opleveren van de woning

Als u de huur opzegt, dan maakt Rentree een afspraak met u voor een eerste inspectie van de woning. Tijdens deze voorinspectie vertelt de woonmakelaar hoe de woning opgeleverd moet worden. Meer informatie vindt u het boekje vertrekkende huurders en in de opleveringseisen. Ook kijkt hij welke voorzieningen u eventueel moet verwijderen en welke u ter overname kunt aanbieden aan de nieuwe huurder. Alle afspraken worden genoteerd en ondertekend. U ontvangt hiervan een kopie.

Overname
Wanneer de nieuwe huurder zaken (bijvoorbeeld vloerbedekking) van u overneemt, beschrijft u deze op het overnameformulier. U ontvangt dit overnameformulier bij de bevestiging van uw huuropzegging. Zowel de nieuwe huurder als uzelf ondertekent het formulier. Eén exemplaar van het formulier geeft u aan de nieuwe bewoner, één exemplaar geeft u tijdens de eindinspectie aan de woonmakelaar en het derde exemplaar houdt u zelf. U kunt een volgende huurder niet verplichten om spullen over te nemen.

Wanneer er op het moment van eindinspectie geen nieuwe huurder bekend is, kunt u met de woonmakelaar een regeling treffen voor de eventuele overname van goederen en/of veranderingen in de woning. Deze regeling dient uiterlijk op de laatste huurdag aanwezig te zijn. Rentree doet haar uiterste best om zo snel mogelijk een nieuwe huurder te vinden. Accepteert de nieuwe huurder de goederen en/of veranderingen niet, dan krijgt u de mogelijkheid deze alsnog te verwijderen en/of te herstellen.

Eindinspectie
Tijdens de eindinspectie bekijkt de woonmakelaar of u de gemaakte afspraken, die op het inspectierapport staan beschreven, bent nagekomen. Wanneer er toch nog gebreken in de woning aanwezig zijn, maakt de woonmakelaar direct met u een prijsafspraak. Dat is duidelijk voor u en voor ons.

Tijdens de eindinspectie levert u alle sleutels van buitendeuren, schuur, brievenbus en algemene toegangsdeuren in. Sleutels van binnendeuren en kasten laat u in het slot zitten. Als de woning een CV-installatie heeft, laat dan de vul- en ontluchtingssleutel achter. Geef zelf geen sleutels door aan de nieuwe huurder!

Eindafrekening
Binnen vier weken na uw vertrek uit de woning ontvangt u de eindafrekening. Deze bestaat uit twee onderdelen:

  • Huur: Rentree berekent of u nog huur terugkrijgt of dat u nog huur moet betalen.
  • Schade: de kosten die Rentree eventueel heeft gemaakt voor het in goede staat brengen van de woning.

Als u voor de woning servicekosten en/of stookkosten betaalt, krijgt u de afrekening(en) hiervan vaak pas in het volgende jaar. Servicekosten en stookkosten rekent Rentree namelijk één keer per jaar af. Als u bijvoorbeeld in februari verhuist, krijgt u pas in het jaar daarop de afrekening van de servicekosten.

Tips

  • Regel de stopzetting van uw gas en licht met één telefoontje naar uw energieleverancier. Informeer tijdig bij uw leverancier naar de opzegtermijn
  • Geef de eindstanden van uw water, uiterlijk 14 dagen voor uw verhuizing, door via www.vitens.nl. U kunt uw meterstand ook telefonisch doorgeven via 0900 0650 (lokaal tarief), maandag t/m vrijdag, 8.00 - 17.00 uur
  • Zorg dat alle afvalcontainers, -emmers en milieuboxen tijdens de eindinspectie leeg zijn
  • Meld uw verhuizing bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.
  • Maakt u gebruik van huurtoeslag? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst, telefoon 0800 05 43 of via internet www.toeslagen.nl
  • Regel uw adreswijzigingen met TNT Post via het internet www.tntpost.nl. U kunt eventueel gebruik maken van de TNT Post-verhuisservice. Maak een lijst van alle personen en instanties die u een adreswijziging gaat zenden
  • Denk aan het oversluiten of beëindigen van uw woonverzekeringen.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? De medewerkers van het KCC zijn graag bereid u te helpen.
 

Woning achterlaten bij vertrek