Huurverhoging

Het huurbedrag per 1 juli 2017

Alle huurders van Rentree ontvangen voor 1 mei een brief over de jaarlijkse huurverhoging. In deze brief staat welk huurbedrag u, als huurder, per 1 juli 2017 gaat betalen voor uw woning.

Sociale verhuur

Ieder jaar stelt de overheid de maximaal toegestane huurverhoging vast. Die huurverhoging is inkomensafhankelijk. Dus verdien je meer, dan betaal je ook meer. Het is aan de corporatie om te bepalen hoe zij daar mee omgaat.

Voor huurders met een huishoudinkomen onder de € 40.349,-- bepaalt Rentree de huurverhoging niet alleen aan de hand van het huishoudinkomen. De huurverhoging hangt ook af van de kale huurprijs van de woning. Hoe dat zit leggen we u uit.

De huurprijs van een woning wordt bepaald door punten. Zo krijgt een woning punten toegekend voor de grootte van de kamers, voorzieningen in de keuken en badkamer, energieprestatie en woonomgeving. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs.

Op deze maximale huurprijs geeft Rentree een korting. Voor elke woning hebben wij een streefhuur bepaald. Dat is de huur die wij voor die woning willen bereiken. Wanneer u op dit moment de streefhuur betaalt voor uw woning en u hebt een inkomen onder de € 40.349,-- dan krijgt u een huurverhoging van 0%. Hoe verder uw huidige huurprijs is verwijderd van de streefhuur hoe hoger de huurverhoging, maar niet meer dan 1%. De huurverhoging voor mensen met een inkomen onder de € 40.349,-- ligt dus tussen de 0% en 1%, afhankelijk van de kale huurprijs van de woning.

Mensen die huurtoeslag ontvangen krijgen een deel van deze huurverhoging weer terug via de huurtoeslag.

Wanneer uw inkomen hoger is dan € 40.349,-- krijgt u een huurverhoging van 4,3% als uw kale huur lager is dan € 710,68. Is uw inkomen hoger dan € 40.349,-- en uw huur hoger dan € 710,68 krijgt u een huurverhoging van 2,85%. Voor deze huishoudens geldt niet de streefhuurprijs van de woning maar de maximale huurprijs. De streefhuur als grens geldt dus alleen voor mensen met een lager inkomen.

Rentree kiest hiervoor, omdat zij vindt dat een sociale huurwoning echt bedoeld is voor mensen met een huishoudinkomen onder de € 40.349,--.

Tabel huurverhoging

Huurtoeslag

Rentree geeft de nieuwe subsidiabele huurprijs door aan de Belastingdienst. Als u huurtoeslag ontvangt wordt deze wijziging pas in januari 2018 door de Belastingdienst verwerkt. Wanneer u de aangepaste huurtoeslag eerder wenst te ontvangen dan dient u dit zelf door te geven via www.toeslagen.nl.

Wij adviseren u om eind januari 2018 uw gegevens bij de Belastingdienst te controleren. Zo bent u zeker dat u het juiste bedrag aan huurtoeslag ontvangt.

Vrije sector

Een vrije sectorwoning heeft een kale huur hoger dan € 710,68. De huurverhoging voor deze woningen mag niet inkomensafhankelijk zijn. Deze huurders krijgen een huurverhoging van 2,8%.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Het bezwaar moet voor 1 juli 2017 bij Rentree binnen zijn. U kunt het formulier downloaden op deze website. Er zijn verschillende redenen om bezwaar te maken:

 • De huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk toegestaan;
 • De inkomensafhankelijke huurverhoging klopt niet;
 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling;
 • Binnen 12 maanden na de laatste huurverhoging wordt de huur opnieuw verhoogd;
 • Het voorstel tot huurverhoging is minder dan twee maanden voor de ingangsdatum gedaan;
 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

Bezwaar tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging

Alleen indien de huurverhoging meer is dan 2,85% dan kunt u bezwaar maken als:

 • De opgave van de Belastingdienst niet klopt;
 • Uw huishoudinkomen over 2016 lager is dan in 2015;
 • Uw huishouden behoort tot een aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten;
 • Uw huishouden uit vier of meer personen bestaat;
 • Een lid van uw huishouden ouder is dan 65 jaar en 9 maanden.

Wanneer kunt u GEEN bezwaar maken?

 • U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging als u vindt dat er ernstige onderhoudsgebreken zijn;
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de verhoging van de huurprijs van een vrije sector woning. Dit zijn woningen met een huur hoger dan € 710,68.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Voor 1 juli 2017 kunt u schriftelijk bezwaar maken bij Rentree. Hiervoor heeft u een speciaal formulier nodig. U kunt het formulier downloaden op deze website of op www.huurcommissie.nl. Het ingevulde formulier stuurt u naar :

Rentree
Postbus 5
7400 AA Deventer

Vervolg bezwaarprocedure

U krijgt van Rentree een schriftelijke reactie op uw bezwaar. Wanneer Rentree uw bezwaar niet terecht vindt dan wordt de reden hiervan vermeld. Trekt u vervolgens uw bezwaar niet in dan stuurt Rentree uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Let op: de Huurcommissie berekent legeskosten die u terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.