Huurverhoging

Het huurbedrag per 1 juli 2018

Alle huurders van Rentree ontvangen voor 1 mei een brief over de jaarlijkse huurverhoging. In deze brief staat welk huurbedrag u, als huurder, per 1 juli 2018 gaat betalen voor uw woning.

De huurverhoging is afhankelijk van de huurprijs

De huurprijs van een woning wordt bepaald door punten. De punten worden berekend door te kijken naar de grootte van de kamers, de inrichting van de keuken en de badkamer en het energielabel. Met het totaal aantal punten berekenen wij de maximaal toegestane huurprijs. Op deze maximale huurprijs geeft Rentree een korting. Voor elke woning hebben wij een streefhuur bepaald. Dat is de huur die wij voor de woning ontvangen.

De huurverhoging ligt tussen 0% en 2%

Als u op dit moment de streefhuur betaalt krijgt en een huurverhoging van 0%. Hoe verder uw huur op dit moment van de streefhuur af zit hoe hoger de huurverhoging. De verhoging is nooit meer dan 2%. De verhoging ligt tussen de 0% en 2%.

Huurders die huurtoeslag ontvangen krijgen een deel van deze huurverhoging weer terug via de huurtoeslag.

Wijziging huurtoeslag

Mensen die huurtoeslag ontvangen krijgen een deel van de huurverhoging weer terug via de huurtoeslag.

Rentree geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Als u huurtoeslag ontvangt wordt deze wijziging pas januari 2019 door de Belastindienst verwerkt. Als u de aangepaste huurtoeslag eerder wilt ontvangen dan moet u de nieuwe huurprijs zelf doorgeven via www.toeslagen.nl.

Wij adviseren u om eind januari 2019 uw gegevens bij de Belastingdienst te controleren. Zo bent u zeker dat u het juiste bedrag aan huurtoeslag ontvangt.  

Vrije sector

Een vrije sectorwoning heeft een kale huur hoger dan € 710,68. Deze huurders krijgen een huurverhoging van 2%.

Als u het niet eens bent met de huurverhoging

U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen de huurverhoging. Het bezwaar moet voor 1 juli 2018 bij Rentree binnen zijn. U kunt het formulier downloaden van deze website. Er zijn verschillende redenen om bezwaar te maken:

  • De huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk toegstaan;
  • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling;
  • Binnen 12 maanden na de laatste huurverhoging wordt de huur opnieuw verhoogd;
  • Het voorstel tot huurverhoging is minder dan twee maanden voor de ingangsdatum gedaan;
  • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

  • U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging als u vindt dat er ernstige onderhoudsgebreken zijn;
  • U kunt geen bezwaar maken tegen de verhoging van de huurprijs van een vrije sector woning. Dit zijn woningen met een huur hoger dan € 710,68.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Voor 1 juli 2018 kunt u schrifteijk bezwaar maken bij Rentree. Hiervoor heeft u een speciaal formulier nodig. U kunt het formulier downloaden van deze website of op www.huurcommissie.nl. Het ingevulde formulier stuurt u naar :

Rentree, Postbus 5, 7400 AA Deventer

Na 1 juli kunt u alleen nog rechtstreeks bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Vervolg bezwaarprocedure

U krijgt van Rentree een schriftelijke reactie op uw bezwaar. Wanneer Rentree uw bezwaar niet terecht vindt wordt de reden hiervan vermeld. Trekt u vervolgens uw bezwaar niet in, dan stuurt Rentree uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter.

Let op: de Huurcommissie berekent kosten die u terug krijgt als u gelijk krijgt.

Bezwaarschrift Huurverhoging 2018