Huur betalen

Huur betalen voor de eerste van de maand

Op de eerste kalenderdag van iedere maand moet de huur betaald zijn. Bijvoorbeeld: op 1 januari moet de huur voor de maand januari op de rekening van Rentree staan.

U kunt uw huur automatisch betalen via een machtigingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar via het Klant Contact Centrum (KCC) op het kantoor van Rentree of telefonisch op te vragen, T. 0570 678 300. Bij het KCC kunt u ook terecht om uw huur te betalen. Met pin betalen kan iedere werkdag tussen 8.30 en 16.30 uur. Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk uw huur of vordering contant bij ons te betalen. De reden hiervan is de toenemende digitalisering en het veiligheidsrisico.

Welke mogelijkheden zijn er om te betalen:

  • Betalen kan eenvoudig en snel via iDEAL. In Mijn Rentree ziet u altijd uw actuele saldo en vanuit daar kunt u ook snel en veilig betalen via iDEAL

  • Per automatische incasso - wij helpen u graag dit te regelen

  • Internetbankieren - wijzigingen in de huur moet u zelf aanpassen bij uw betaling

  • Pinnen tijdens kantoortijden – op werkdagen tussen 8:30 – 16:30 uur

Huurachterstand
U bent te laat met huur betalen als deze niet op de eerste dag van de maand bij Rentree op de rekening staat. Er volgt dan een betalingsherinnering waarin u wordt verzocht binnen 3 dagen de huur te betalen. Is de huur dan nog steeds niet betaald, dan volgt een aanmaning tot onmiddellijke betaling van de huur. Ook nodigt Rentree u dan uit voor een persoonlijk gesprek. Wij informeren u dan ook over de vervolgprocedure als de huur niet wordt betaald (een mogelijke ontruiming).

Betalingsregeling
Bij huurachterstand kan er mogelijk een betalingsregeling worden getroffen. Wie geen betalingsregeling treft óf nakomt ontmoet een deurwaarder namens Rentree. De deurwaarder incasseert de betalingsachterstand. Niet betalen aan de deurwaarder leidt tot uitzetting uit de woning.

Huurders die door financiële problemen de huur niet op tijd kunnen betalen, kunnen hulp krijgen om de financiën weer op orde te krijgen. Rentree werkt samen met het Budget Advies Bureau van de Gemeente Deventer, tel. 0570 - 69 35 35.